โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2566
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
2055
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัดในภาวะเต้านมคัดตึง และท่อน้ำนมอุดตัน
26 ก.ค. 66
ถึง
27 ก.ค. 66
13.5
อนุมัติแผน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2.
2134
โครงการอบรมระยะสั้น Cardiac Rehabilitation and Physical Therapy in Cardiovascular Disease ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2
17 ก.ค. 66
ถึง
21 ก.ค. 66
33.33
อนุมัติแผน
งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.
2146
Effective Management Strategy in Musculoskeletal Clinical Practice : Upper Extremities (MSK-CPUE) รุ่นที่ 2
ไปยัง Link ต้นสังกัด
16 ก.ค. 66
ถึง
30 ก.ค. 66
21
อนุมัติแผน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
4.
2163
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Urinary Incontinence in Elderly
ไปยัง Link ต้นสังกัด
16 ก.ค. 66
ถึง
16 ก.ค. 66
3
อนุมัติแผน
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)
5.
2140
โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care: IMC) เครือข่ายโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปี 2566
ไปยัง Link ต้นสังกัด
13 ก.ค. 66
ถึง
14 ก.ค. 66
11.75
อนุมัติแผน
งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร
6.
2167
การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องความสามารถของสมองจากโรคหลอดเลือดสมอง: รอบที่ 2 (Second round: Physical therapy management in stroke patients with cognitive impairment)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
13 ก.ค. 66
ถึง
14 ก.ค. 66
9.25
อนุมัติแผน
งานกายภาพบำบัด ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย
7.
2147
โครงการ Holistic pain management for wellness
ไปยัง Link ต้นสังกัด
12 ก.ค. 66
ถึง
14 ก.ค. 66
21
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8.
2162
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Interpretation of Electrocardiogram for Physical Therapy
ไปยัง Link ต้นสังกัด
9 ก.ค. 66
ถึง
9 ก.ค. 66
6
อนุมัติแผน
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)
9.
2161
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง High Innovation for Physical Therapy: Shockwave, High Laser, RF, PMS
ไปยัง Link ต้นสังกัด
2 ก.ค. 66
ถึง
2 ก.ค. 66
6
อนุมัติแผน
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312