โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2566
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
2251
โครงการอบรมสุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 4: หลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยหลัก 3 อ (ออกกำลัง อาหาร อารมณ์) สำหรับจัดการภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง
ไปยัง Link ต้นสังกัด
31 ก.ค. 66
ถึง
18 ส.ค. 66
13
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.
2055
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัดในภาวะเต้านมคัดตึง และท่อน้ำนมอุดตัน
26 ก.ค. 66
ถึง
27 ก.ค. 66
13.5
อนุมัติแผน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3.
1971
Hand On Workshop Ultrasound Imaging
ไปยัง Link ต้นสังกัด
23 ก.ค. 66
ถึง
23 ก.ค. 66
7.6
อนุมัติแผน
สหคลินิก ภาวนาปัญญาวิสุทธิ์
4.
2229
โครงการอบรมความรู้ เรื่อง การติดผ้าเทปคิเนซิโอ (Elastic Therapeutic Taping Method) หลักสูตร The Kinesio Taping Foundations Course ครั้งที่ 2
21 ก.ค. 66
ถึง
22 ก.ค. 66
14.58
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
5.
2154
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Therapeutic Taping Approach in Perspective of Sport Biomechanic
ไปยัง Link ต้นสังกัด
20 ก.ค. 66
ถึง
21 ก.ค. 66
12
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
6.
2256
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์การกีฬา เรื่อง “กายภาพบำบัดทางการกีฬาขั้นกลาง”
17 ก.ค. 66
ถึง
21 ก.ค. 66
31
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
7.
2134
โครงการอบรมระยะสั้น Cardiac Rehabilitation and Physical Therapy in Cardiovascular Disease ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2
17 ก.ค. 66
ถึง
21 ก.ค. 66
33.33
อนุมัติแผน
งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8.
2146
Effective Management Strategy in Musculoskeletal Clinical Practice : Upper Extremities (MSK-CPUE) รุ่นที่ 2
ไปยัง Link ต้นสังกัด
16 ก.ค. 66
ถึง
30 ก.ค. 66
21
อนุมัติแผน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
9.
2163
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Urinary Incontinence in Elderly
ไปยัง Link ต้นสังกัด
16 ก.ค. 66
ถึง
16 ก.ค. 66
3
อนุมัติแผน
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)
10.
2193
Rehabilitation management for Parkinson’s patient
13 ก.ค. 66
ถึง
13 ก.ค. 66
1
อนุมัติแผน
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
11.
2241
การฟื้นฟูการทำงานของหูชั้นในเพื่อความมั่นคงของการมองเห็นและการทรงตัวสำหรับนักกายภาพบำบัด (VESTIBULAR REHABILITATION IMPROVES GAZE AND BALANCE STABILITY FOR PHYSICAL THERAPISTS)
13 ก.ค. 66
ถึง
13 ก.ค. 66
6
อนุมัติแผน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
12.
2140
โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care: IMC) เครือข่ายโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปี 2566
ไปยัง Link ต้นสังกัด
13 ก.ค. 66
ถึง
14 ก.ค. 66
11.75
อนุมัติแผน
งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร
13.
2167
การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องความสามารถของสมองจากโรคหลอดเลือดสมอง: รอบที่ 2 (Second round: Physical therapy management in stroke patients with cognitive impairment)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
13 ก.ค. 66
ถึง
14 ก.ค. 66
9.25
อนุมัติแผน
งานกายภาพบำบัด ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย
14.
2147
โครงการ Holistic pain management for wellness
ไปยัง Link ต้นสังกัด
12 ก.ค. 66
ถึง
14 ก.ค. 66
21
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15.
2226
Clinical Approach to The Common Foot And Ankle Problems
11 ก.ค. 66
ถึง
11 ก.ค. 66
3.5
อนุมัติแผน
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
16.
2253
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์การกีฬา เรื่อง “กายภาพบำบัดทางการกีฬาเบื้องต้น”
10 ก.ค. 66
ถึง
14 ก.ค. 66
33
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
17.
2247
Current Approach for Low Back Pain Assessment and Management
10 ก.ค. 66
ถึง
11 ก.ค. 66
13
อนุมัติแผน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
18.
2269
Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) Exercise Course for Exercise Professional: Part I
10 ก.ค. 66
ถึง
11 ก.ค. 66
12.25
อนุมัติแผน
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
19.
2162
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Interpretation of Electrocardiogram for Physical Therapy
ไปยัง Link ต้นสังกัด
9 ก.ค. 66
ถึง
9 ก.ค. 66
6
อนุมัติแผน
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)
20.
2187
โครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลางเครือข่ายนักกายภาพบำบัด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยระยะกลางกลุ่มโรค Traumatic brain injury และ Hip fracture
8 ก.ค. 66
ถึง
9 ก.ค. 66
13
อนุมัติแผน
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21.
2244
การดูแลจัดการอาการปวดไหล่ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Management of shoulder pain in patients with stroke)
8 ก.ค. 66
ถึง
8 ก.ค. 66
3.25
อนุมัติแผน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
22.
2268
Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) Skills Course on Scoliosis
7 ก.ค. 66
ถึง
9 ก.ค. 66
18.25
อนุมัติแผน
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
23.
2250
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์การกีฬา เรื่อง “กายภาพบำบัดทางการกีฬาเบื้องต้น”
3 ก.ค. 66
ถึง
7 ก.ค. 66
33
อนุมัติแผน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
24.
2271
Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) Intermediate Course C
3 ก.ค. 66
ถึง
5 ก.ค. 66
18.25
อนุมัติแผน
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
25.
2161
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง High Innovation for Physical Therapy: Shockwave, High Laser, RF, PMS
ไปยัง Link ต้นสังกัด
2 ก.ค. 66
ถึง
2 ก.ค. 66
6
อนุมัติแผน
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312