โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2565
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1913
Differential diagnosis and technical approach in back and SI joint problems and Bedside Teaching Technique (zoom meeting)
31 ต.ค. 65
ถึง
1 พ.ย. 65
11
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
2.
1904
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Alzheimer's Comprehensive Rehabilitation in Multimodal and Lifestyle Recovery
30 ต.ค. 65
ถึง
6 พ.ย. 65
12
เสร็จ
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)
3.
1915
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ เรื่อง Physical therapy management in stenosis, spondylosis and spondylolisthesis: evidence base from the clinic
28 ต.ค. 65
ถึง
28 ต.ค. 65
3
เสร็จ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4.
1902
International Conference on Physical Activity and Sport (IPAS)
27 ต.ค. 65
ถึง
28 ต.ค. 65
9
เสร็จ
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.
1898
Brain Therapy for Neonatal Reflexes & General reflexes in Adults and Children
ไปยัง Link ต้นสังกัด
21 ต.ค. 65
ถึง
23 ต.ค. 65
18
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
6.
1888
โครงการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัด เรื่อง BDMS Rehabilitation Innovation 2022 (Online)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
19 ต.ค. 65
ถึง
19 ต.ค. 65
5.25
เสร็จ
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
7.
1906
Clinical practice for assessment and management of neck pain (Smart CI )
17 ต.ค. 65
ถึง
18 ต.ค. 65
8
เสร็จ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8.
1897
LDT Applications to Chronic Fatigue Syndrome, Fibromyalgia, MIS & Chronic Neuroinflammations
ไปยัง Link ต้นสังกัด
17 ต.ค. 65
ถึง
19 ต.ค. 65
18
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
9.
1291
การพัฒนาเครือข่ายวิชาการและบริการด้านธาราบำบัดในภูมิภาคอาเซียน ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
17 ต.ค. 65
ถึง
21 ต.ค. 65
32.5
เสร็จ
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
10.
1896
Lymph Drainage Therapy 1: Fluid Dynamics - Lymphatic Pathways - Anatomical Integrity
ไปยัง Link ต้นสังกัด
12 ต.ค. 65
ถึง
15 ต.ค. 65
24
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
11.
1877
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The Application of K.L.I.M.B: Progressive Assessment and Treatment of Primary Body Center Stabilizers
ไปยัง Link ต้นสังกัด
9 ต.ค. 65
ถึง
9 ต.ค. 65
6.5
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
12.
1899
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัดด้วยการใช้ Ultrasound; us, Ultrasound combined และ Peripheral Magnetic Stimulation; PMS อย่างมีประสิทธิภาพ'
7 ต.ค. 65
ถึง
8 ต.ค. 65
13.5
เสร็จ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วางแดนดิน(สมทบ)
13.
1852
โครงการอบรม เรื่อง Comprehensive neck pain management (zoom meeting)
6 ต.ค. 65
ถึง
7 ต.ค. 65
11.66
เสร็จ
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ (สมทบ)
14.
1891
โครงการประชุมวิชาการออนไลน์(WEBINAR) เรื่อง Upskill to achieve career success in 2022
1 ต.ค. 65
ถึง
1 ต.ค. 65
2.83
เสร็จ
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312