โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2565
*ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน*
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1291
การพัฒนาเครือข่ายวิชาการและบริการด้านธาราบำบัดในภูมิภาคอาเซียน ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
17 ต.ค. 65
ถึง
21 ต.ค. 65
32.5
อนุมัติแผน
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
2.
1852
โครงการอบรม เรื่อง Comprehensive neck pain management (zoom meeting)
6 ต.ค. 65
ถึง
7 ต.ค. 65
11.66
อนุมัติแผน
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ (สมทบ)

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312