โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1666
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Management in Parkinson Disease: an Update in New Normal (zoom meeting)
27 ก.พ. 65
ถึง
6 มี.ค. 65
12
เสร็จ
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)
2.
1648
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสนทนาเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้า
26 ก.พ. 65
ถึง
26 ก.พ. 65
5.5
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3.
1598
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กายภาพบำบัด: สุขภาพหญิงเพื่อการให้นมบุตร รุ่นที่ 2 (webinar)
24 ก.พ. 65
ถึง
25 ก.พ. 65
11
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
4.
1646
โครงการอบรมความรู้ เรื่อง การใช้งานผ้าเทปคิเนซิโอ สำหรับป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา และการออก กำลังกาย (หลักสูตร 1 วัน) 1 Day Workshop for Sports Taping
19 ก.พ. 65
ถึง
19 ก.พ. 65
7
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
5.
1659
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Post-Trauma Care for Physical Therapy and Rehabilitation Team (Zoom Meeting)
19 ก.พ. 65
ถึง
20 ก.พ. 65
12
เสร็จ
โรงพยาบาลขอนแก่น
6.
1456
การรักษาความผิดปกติของการทรงท่าด้วยการหายใจ Breathing for postural disorders (onsite/online)
17 ก.พ. 65
ถึง
18 ก.พ. 65
13.75
เสร็จ
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
7.
1633
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพกายภาพบำบัด หัวข้อที่ 2 Physical Therapy Management for Running Injury ( zoom meeting)
12 ก.พ. 65
ถึง
26 ก.พ. 65
18
เสร็จ
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8.
1590
Long COVID: The Road of Care (online Microsoft Teams)
ไปยัง Link ต้นสังกัด
12 ก.พ. 65
ถึง
12 ก.พ. 65
3.5
เสร็จ
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
9.
1643
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Respiratory physiotherapy and clinical reasoning in patients with lung infection
ไปยัง Link ต้นสังกัด
9 ก.พ. 65
ถึง
11 ก.พ. 65
19
เลื่อน
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10.
1641
โครงการอบรมวิชาการกายภาพบำบัด เรื่อง Updated clinical assessment tools and management in neurological conditions ( zoom meeting)
8 ก.พ. 65
ถึง
9 ก.พ. 65
12
เสร็จ
โรงพยาบาลหาดใหญ่
11.
1631
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทฤษฎีและการจัดการความปวดสำหรับนักกายภาพบำบัด
5 ก.พ. 65
ถึง
5 มี.ค. 65
25.16
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
12.
1600
Aquatic fitness : Moving waves above waist (AQF-AWM) รุ่นที่ 1
3 ก.พ. 65
ถึง
17 ก.พ. 65
8
เสร็จ
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
13.
1618
โครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนระบบ online หัวข้อ กายภาพบำบัดสำหรับสุขภาพผู้หญิงและอุ้งเชิงกราน
ไปยัง Link ต้นสังกัด
1 ก.พ. 65
ถึง
30 เม.ย. 65
39
เสร็จ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312