ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศ ขอเชิญนักกายภาพบำบัดที่สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการ
โพสโดย : admin
วันที่ 2019-04-28 20:46:58 เปิดดู 69 ครั้ง
ประกาศ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการ กายภาพบำบัด
โพสโดย : admin
วันที่ 2019-04-28 20:18:08 เปิดดู 35 ครั้ง
ประกาศ เปิดลงทะเบียนหลักสูตรอบรม สถาบันหลัก สถาบันสมทบ
โพสโดย : admin
วันที่ 2019-04-28 19:55:33 เปิดดู 37 ครั้ง
ประกาศ เปิดรับต่ออายุนักกายภาพบำบัด ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
โพสโดย : admin
วันที่ 2019-04-28 16:02:41 เปิดดู 51 ครั้ง

แบบคำร้องขอลงทะเบียน
แบบคำร้องขอลงทะเบียนหน่วยคะแนน ณ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด
บัญชีธนาคาร
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
รายการหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรอง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภากายภาพบำบัด เป็นองค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย ที่มุ่งมั่นสร้างเสริมสุขภาพ คุ้มครองสิทธิด้านบริการสุขภาพของประชาชนให้ทั่วถึง ด้วยองค์ความรู้ทางกายภาพบำบัดที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด (ภายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร.02-1421018