ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! ชี้แจงการจัดส่งใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและ จัดส่งบัตรประจำตัวสมาชิกสภากายภาพบำบัด


  File Attach

คู่มือการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดพ.ศ.2563.pdf
โพสโดย วันที่ 2018-08-06 00:00:00    เปิดดู 1999 ครั้ง