ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อข้อมูลเกี่ยวกับสภากายภาพบำบัดได้ง่ายขึ้น กับการเพิ่มช่องทางการติดต่อ 5 เลขหมายใหม่ ! สะดวกรวดเร็ว !

1.งานธุรการสรรบรรณ และงานประชุม  
   ติดต่อ คุณอนุชิตา มีแหวน / โทร 081-440-0465

2.งานทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
   ติดต่อ คุณบุษบา  รักตนันท์ / โทร 087-509-9609

3.งานจัดสอบความรู้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
   ติดต่อ คุณธนพร คำเครือ / โทร 087-679-0774

4.งานพัฒนาวิชาการและงานกฎหมาย 
    ติดต่อ คุณฉัตรฤทัย  เสาร์วิสิทธ์ / โทร 089-774-4926

5.งานศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
    ติดต่อ คุณทักษพร  เข็มมณี / โทร 084-707-6331
   


  File Attach

โพสโดย admin วันที่ 2014-03-12 00:00:00    เปิดดู 1287 ครั้ง