สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณ สุมนา ตัณฑเศรษฐี ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีพระราชทานรางวัล

คุณ สุมนา ตัณฑเศรษฐี ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ และ และรับพระราชทานเลี้ยงน้ำชา ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในพระบรมมหาราชวัง


  File Attach

โพสโดย วันที่ 2010-10-28 00:00:00    เปิดดู 1345 ครั้ง