นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
 
หน้าหลัก Home
เกี่ยวกับสภากายภาพบำบัด News
ประวัติสภากายภาพบำบัด Member Login
คณะกรรมการ Webboard
โครงสร้างองค์กร Activity
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ Check Mail
พ.ร.บ. / กฎหมาย Download Center
ร่างมาตราฐานวิชาชีพฯ Contact Us
ข่าวการประชุม    
ประกาศผลสอบ    
กระดานข่าว    
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง    
ติดต่อสอบถาม     

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007