นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
ประกาศ ! โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Exercise prescription for patient with NCDs 17-19 กย.61
จำนวนผู้อ่าน 310 ครั้ง
Files attach
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปี 61-update.pdf
SKM_654e18022812570.pdf
SKM_654e18022811080.pdf

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007