นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
ประกาศ ! คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กายภาพบำบัดในกระดูกสันหลังคด หลักสูตรเข้มข้น
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กายภาพบำบัดในกระดูกสันหลังคด หลักสูตรเข้มข้น Physical Therapy in Scoliosis: Intensive Course 
ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่  

​สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณพรรัตน์ ผ่องเคหา
โทร. 02-441-5450 ต่อ 20216 email: Phornrat.pho@mahidol.ac.th​ ​
จำนวนผู้อ่าน 412 ครั้ง
Files attach

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007