นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
โครงการ Elastic Therapeutic Taping Method KT 1,2


 โครงการ Elastic Therapeutic Taping Method KT 1,2 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 

www.pt.mahidol.ac.th/conference/kt
จำนวนผู้อ่าน 170 ครั้ง
Files attach
subj3.jpg

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007