นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
โครงการ Running injuries and self-management for runner

 โครงการ Running injuries and self-management for runner การดูแลและการป้องกันการบาดเจ็บจากการวิ่งด้วยกายภาพบำบัด (สำหรับนักกายภาพบำบัด และบุคคลทั่วไป ไม่มีแต้มคะแนน PTCEU) จะจัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 901 ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล  เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  

www.pt.mahidol.ac.th/conference/running
จำนวนผู้อ่าน 190 ครั้ง
Files attach
subj2.jpg

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007