นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Elastic Therapeutic Taping Method หลักสูตร KT 1, KT 2
จำนวนผู้อ่าน 563 ครั้ง
Files attach
กำหนดการการอบรม KT 1,2 วันที่ 28-29 Apr 2017 (1) (1).pdf
0277 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ Clinical Application of Kinesio Tape (หลักสูตร KT 1, 2).pdf

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007