นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ สมองพลังสุข: Brain Becoming Well
คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล 
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สมองพลังสุข: Brain Becoming Well 
เอกสารที่ส่งมาด้วย 
1.จดหมายเชิญ
2.โปสเตอร์

      สาขากิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมองพลังสุข: Brain Becoming Well โดยวิทยากร ผศ.ดร.ก.บ.ศุภลักษณ์ เข็มทอง ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00-16.15 น. จึงใคร่ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท (ผู้เข้าอบรมควรมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และไม่จำกัดสาขาวิชาชีพ)
 
      
​ผู้สนใจสามารถลงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรรัตน์ ผ่องเคหา โทร. 02-441-5454 ต่อ 20216  Email: ​
phornrat.pho@mahidol.ac.th 
​หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ ​
www.pt.mahidol.ac.th/BrainBecomingWellจำนวนผู้อ่าน 960 ครั้ง
Files attach
Brain becoming well.pdf
หนังสือเชิญสมองพลังสุข (1).pdf

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007