นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
อย่าพลาด! 3ปีมีครั้ง เลือกตั้งกก.สภากายภาพบำบัดปี พ.ศ. 2560-2563

สภากายภาพบำบัด เดินหน้าเลือกตั้ง กก.สภากายภาพบำบัด 

ปีนี้สุดคึกคัก มีผู้สมัครลงรับเลือกตั้งถึง 30 คน เลือกเพียง 13 คน 
คาดว่าจัดส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันที่27 มกราคม 2560ให้กับสมาชิกกว่า 11,000 คนทั่วประเทศ รอลงคะแนนส่งกลับ ปิดหีบเลือกตั้ง วันศุกร์ที่3 มีนาคม 2560 ก่อนเปิดนับคะแนนวันถัดมา ย้ำกระบวนการเลือกตั้งเน้นความโปร่งใส พร้อมขอให้สมาชิกร่วมใช้สิทธิ์ เลือกตัวแทนทำหน้าที่ในสภากายภาพบำบัด
จำนวนผู้อ่าน 813 ครั้ง
Files attach
แนะนำตัวผู้สมัคร 1-30.pdf
elect60.jpg

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007