นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
การประชุมวิชาการการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR Forum 2016)


1.  หนังสือเชิญ  ดาวน์โหลด  

2. ร่างกำหนดการ  ดาวน์โหลด  

3.  แบบลงทะเบียน  ดาวน์โหลด  

4.  แนวทางการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด  ดาวน์โหลด  

5.  แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก  ดาวน์โหลด  

** หมายเหตุ : ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน **

จำนวนผู้อ่าน 842 ครั้ง
Files attach
กำหนดการ_4 พย 59.pdf

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007