นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Lymphatic Drainage Therapy Level II and III

เนื่องด้วยทางคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
Lymphatic Drainage Therapy Level II and III
ในระหว่างวันจันทร์ที่ 30 มกราคม – วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
และวันเสาร์ที่
4 – วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ณ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ถนน.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
 

“Workshop project: Lymphatic Drainage Therapy Level II and III”

For Physical Therapists, Doctors, Nurses, other health care profession, and those who are interested

Venue:  Faculty of Physical Therapy, Saint Louis College, Bangkok Thailand

*    Course     Lymphatic Drainage Therapy II (LDT II) (Prerequisites: LDT I from Chikly Health Institute)

Date 30 January – 2 February 2017 (4 days)

*    Course Lymphatic Drainage Therapy III (LDT III) (Prerequisites: LDT II from Chikly Health Institute)     

Date 4 – 7 February 2017 (4 days)

Registration period:  Now – January 15, 2017

For further information, please contact       Khemmapak    Charoensuksiri          +66(0) 62 603 2935

Chanawan   Wutthithanaphokhin                  +66(0) 81 165 1800

Kornkamol   Cheawthamai          +66(0) 85 064 8308

Nawapatporn   Ploybanpraew             +66(0) 81 752 0253

ptslc@hotmail.com

 


To download the registration form, please visit         www.slc.ac.th

More information of Lymphatic Drainage Therapy  http://chiklyinstitute.org

จำนวนผู้อ่าน 804 ครั้ง
Files attach

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007