นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
อบรม “Physical Therapy management in basic vestibular rehabilitation”

โครงการพัฒนาทักษะและวิชาชีพทางกายภาพบำบัด 

เรื่อง “Physical Therapy management in basic vestibular rehabilitation” 

ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559  ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. 
ณ ห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด (2-426) อาคารเรียน ชั้น 4


รับลงทะเบียนผ่าน Online เท่านั้น
Link: https://goo.gl/forms/6vYovQt8J8p551p13


กรุณา ทำตามขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1. ชำระ 5,000 บาท หากชำระตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ต.ค. 59 
หากเกินกว่าวันที่กำหนด ต้องชำระ 5,500 บาท

2. *****โอนเงินผ่านบัญชี นางสาว มัญชุลีพร วิริยะวัฒนากูล 
ธนาคาร ธนชาต สาขา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเลขที่บัญชี 168-6-10127-0

3. กรุณาหลักฐานการโอนเงิน มาที่ 
E-mail address: PThcuconference@gmail.com 
โปรดระบุชื่อและเบอร์โทรติดต่อกับมาให้ชัดเจน

*****อยู่ระหว่างดำเนินการขอคะแนน*****

จำนวนผู้อ่าน 557 ครั้ง
Files attach
โครงการ.pdf
จดหมายเชิญอบรม.pdf

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007