นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักการยศาสตร์รุ่นใหม่ 2559
สมาคมการยศาสตร์
ขอปชส.โครงการพัฒนนักการยศาสตร์รุ่นใหม่ ระหว่าง 15-18 กย. 2559  เพื่อให้ ผู้สนใจที่มีความรู้ทางด้านการยศาสตร์ ได้ร่วมฝึกการประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการจริง ในลักษณะ on the job training  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ปตท. ฯ ในเรื่องของที่พัก อาหาร และสถานที่ในการทำงานต่างๆ ให้ทั้งหมด  โดยการฝึกอบรมจะทำที่ โรงานซ่อมถังก๊าซฯ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หมู่ที่ 2 คลองแม่น้ำ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น  ครับ  ซึ่งเป็นโรงงานใหม่ ดังรายละเอียดตามโครงการที่แนบมา  โดยเน้นกลุ่มอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ที่สนใจจะฝึกการประเมินและจัดทำรายงานความเสี่ยงจริงในโรงงาน  สามารถสมัครได้ที่ http://goo.gl/9hA6Vb  โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องวางแผนการเดินทางไปยังที่พักและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง   ทางสมาคมฯ จะสนับสนุนเรื่องการฝึกอบรม ที่พักและอาหารตลอดระยะเวลาโครงการฯ ครับ  รับจำนวนจำกัด 10 ท่าน ครับ


จำนวนผู้อ่าน 292 ครั้ง
Files attach
โครงการพัฒนานักการยศาสตร์รุ่นใหม่2559.pdf

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007