นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
ชี้แจง!เหตุการณ์การhackเข้าไปในระบบดึงข้อมูลผลการสอบครั้งที่๒/๕๙
ขอแจ้งเหตุการณ์กรณีที่มีสมาชิกสภาเข้าไป download และเช็คผลการสอบรายบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด จากเวบไซค์ของสภากายภาพบำบัดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (๑๑ สค ๒๕๕๙) ว่าข้อมูลที่ส่งต่อและเผยแพร่นั้นเป็นข้อมูลที่อยู่ระหว่างการทำงานของเจ้าหน้าที่สภาซึ่งยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากประธานอนุกรรมการจัดสอบและยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากนายกสภากายภาพบำบัด ซึ่งเป็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากในขณะที่มีการนำข้อมูลขึ้นระบบเพื่อทดสอบการรายงานผลนั้นมีสมาชิกเข้ามา download  และเมื่อทางสภาทราบข่าวได้แจ้งให้ผู้ดูแลระบบปิดช่องโหว่ดังกล่าวแล้ว แต่อย่างไรก็ตามได้มีการนำไฟล์ที่ download ไปเผยแพร่แล้ว

ในการนี้จึงขอแจ้งให้ทราบว่าไฟล์ดังกล่าวมิใช่ผลการสอบที่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบผลที่ผ่านการอนุมัติจากนายกสภาที่จะประกาศในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ตามกำหนดที่สภาแจ้งผู้เข้าสอบ
เรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
Admin เว็บสภากายภาพบำบัด
จำนวนผู้อ่าน 1712 ครั้ง
Files attach

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007