นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
ประชุมวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 (National Ergonomics Conference 2016)
สมาคมการยศาสตร์ไทย ต้องขอขอบคุณที่สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยให้การตอบรับและการสนับสนุนร่วมเป็นหน่วยงานเครือข่าย สำหรับการจะจัดการประชุมวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 (National Ergonomics Conference 2016) ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2559 

       ทางสมาคมฯ ขอประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้แนบ แบนเนอร์ โปสเตอร์ และ รายละเอียดบางส่วนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์ 
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดประชุม สามารถอ่านได้ที่เวปไซท์ http://www.est.or.th/ErgoCon2016 
จำนวนผู้อ่าน 929 ครั้ง
Files attach
Tentative Schedule ErgoCon2016-Rve04-11July2016-OnlySchedule-PR.pdf
Poster ErgoCon2016 (changed submit abstract)R4_22July2016.png

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007