นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in specific disorders

รพ.พุทธชินราช 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมาเชิงฏิบัติการวิชาชีพกายภาพบำบัด รพ.พุทธฯ 
ระหว่าง1-4 สค. 2560 
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก 
เรื่อง  อบรมเชิงปฏิบัติการ 
Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in specific disorders
โดย ดร.ยอดชาย บุญประกอบ
โครงการและใบสมัคร ที่พัก ตามแนบ

จำนวนผู้อ่าน 1550 ครั้ง
Files attach
โครงการอบรมาเชิงฏิบัติการวิชาชีพกายภาพบำบัด รพ.พุทธฯ.pdf

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007