นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
Clinical practice guidelines of Physical Therapy

Clinical practice guidelines of Musculoskeletal Physical Therapy

1.   Childs JD, Cleland JA, Elliott JM, Teyhen DS, Wainner RS, Whitman JM, et al. Neck pain. Clinical practice guidelines linked to the international classification of functioning, disability and health from the Orthopedic section of the American Physical Therapy Association. J Orthop Sports Phys Ther. 2008;38(9), A1-A34.

ดูเอกสาร

2.   Delitto A, George SZ, Van Dillen LR, Whitman JM, Sowa G, Shekelle P, et al. (2012). Low back pain. Clinical practice guidelines linked to the international classification of functioning, disability and health from the Orthopedic section of the American Physical Therapy Association. J Orthop Sports Phys Ther. 2012;42(4):A1-57.

ดูเอกสาร

3.   Kelley MJ, Shaffer MA, Kuhn JE, Michener LA, Seitz AL, Uhl TL, et al. Shoulder pain and mobility deficits: adhesive capsulitis. Clinical practice guidelines linked to the international classification of functioning, disability and health from the Orthopedic section of the American Physical Therapy Association. J Orthop Sports Phys Ther. 2013;43(5):A1-A31.

ดูเอกสาร

4.   Albright J, Allman R, Bonfiglio RP, Conill A, Dobkin B, Guccione AA, et al. Philadelphia panel evidence–based clinical practice guidelines on selected rehabilitation interventions for shoulder pain. Phys Ther. 2001;81(10), 1719-1730.

ดูเอกสาร

5.   Enseki K, Harris-Hayes M, White DM, Cibulka MT, Woehrle J, Fagerson TL, et al. Nonarthritic hip joint pain. Clinical practice guidelines linked to the international classification of functioning, disability and health from the Orthopedic section of the American Physical Therapy Association. J Orthop Sports Phys Ther. 2014;44(6):A1-A32.

ดูเอกสาร

6.   Cibulka MT, White DM, Woehrle J, Harris-Hayes M, Enseki K, Fagerson TL, et al. Hip pain and mobility deficits: hip osteoarthritis. Clinical practice guidelines linked to the international classification of functioning, disability and health from the Orthopedic section of the American Physical Therapy Association. J Orthop Sports Phys Ther. 2009;39(4):A1-A25.

ดูเอกสาร

7.   Logerstedt DS, Snyder-Mackler L, Ritter RC, Axe MJ, Godges JJ. Knee stability and movement coordination impairments: knee ligament sprain. Clinical practice guidelines linked to the international classification of functioning, disability and health from the Orthopaedic section of the American Physical Therapy Association. J Orthop Sports Phys Ther. 2010;40(4):A1-A37.

ดูเอกสาร

8.   Logerstedt DS, Snyder-Mackler L, Ritter RC, Axe MJ, Godges J, Altman RD, et al. Knee pain and mobility impairments: meniscal and articular cartilage lesions. Clinical practice guidelines linked to the international classification of functioning, disability and health from the Orthopaedic section of the American Physical Therapy Association. J Orthop Sports Phys Ther. 2010;40(6):A1-597.

ดูเอกสาร

9.   Albright J, Allman R, Bonfiglio RP, Conill A, Dobkin B, Guccione AA, et al. Philadelphia panel evidence–based clinical practice guidelines on selected rehabilitation interventions for knee pain. Phys Ther. 2001;81(10):1675-1700.

ดูเอกสาร

10.       Wukich DK, Godges JJ. Ankle stability and movement coordination impairments: ankle ligament sprains. J Orthop Sports Phys Ther. 2013;43(9):A1-A40.

ดูเอกสาร

11.       Martin RL, Davenport TE, Reischl SF, McPoil TG, Matheson JW, Wukich DK, et al. Heel pain-plantar fasciitis: revision 2014. The Journal of orthopaedic and sports physical therapy. 2014;44(11):A1-33.

ดูเอกสาร

12.       Carcia CR, Martin RL, Houck J, Wukich DK, Altman RD, Curwin S, et al. Achilles pain, stiffness, and muscle power deficits: achilles tendinitis. Clinical practice guidelines linked to the international classification of functioning, disability and health from the Orthopedic section of the American Physical Therapy Association. J Orthop Sports Phys Ther. 2010;40(9):A1-A26.

ดูเอกสาร

 

 

Clinical practice guidelines of Neurological Physical Therapy

1.   Keus SH, Bloem BR, Hendriks EJ, BrederoCohen AB, Munneke M. Evidencebased analysis of physical therapy in Parkinson's disease with recommendations for practice and research. Mov Disord. 2007;22(4):451-460.

ดูเอกสาร

2.   The National Stroke Foundation. Clinical Guidelines for Stroke Management: a quick guide for physiotherapy. www.strokefoundation.com.au (2010). Accessed 1 November 2015.

ดูเอกสาร

3.   Van Peppen RP, Hendriks HJM, Van Meeteren NL, Helders PJ, Kwakkel G. The development of a clinical practice stroke guideline for physiotherapists in the Netherlands: a systematic review of available evidence. Disabil Rehabil. 2007;29(10):767-783.


4.   Brosseau L, Wells GA, Finestone HM, Egan M, Dubouloz CJ, Graham I, et al. Ottawa panel evidence-based clinical practice guidelines for post-stroke rehabilitation. Top Stroke Rehabil. 2006;13(2):1-269.


 

 

Clinical practice guidelines of Cardiopulmonary Physical Therapy

1.   Langer D, Hendriks EJM, Burtin C, Probst V, Van Der Schans CP, Paterson WJ, et al. A clinical practice guideline for physiotherapists treating patients with chronic obstructive pulmonary disease based on a systematic review of available evidence. Clin Rehabil. 2009;23(5):445-462.

ดูเอกสาร

2.   Bott J, Blumenthal S, Buxton M, Ellum S, Falconer C, Garrod R, et al. Guidelines for the physiotherapy management of the adult, medical, spontaneously breathing patient. Thorax. 2009;64 Suppl 1:i1-51.

ดูเอกสาร

3.   Gosselink R, Bott J, Johnson M, Dean E, Nava S, Norrenberg M, et al. Physiotherapy for adult patients with critical illness: recommendations of the European Respiratory Society and European Society of Intensive Care Medicine Task Force on physiotherapy for critically ill patients. Intensive Care Med. 2008;34(7):1188-1199.

ดูเอกสาร

 

 

Clinical practice guidelines of Pediatric Physical Therapy

1.   Kaplan SL, Coulter C, Fetters L. Physical therapy management of congenital muscular torticollis: an evidence-based clinical practice guideline from the section on Pediatrics of the American Physical Therapy Association. Pediatr Phys Ther.  2013;25(4):348-394.

ดูเอกสาร

2.   O’Neil ME, Fragala-Pinkham MA, Westcott SL, Martin K, Chiarello LA, Valvano J, et al. Physical therapy clinical management recommendations for children with cerebral palsy-spastic diplegia: achieving functional mobility outcomes. Pediatr Phys Ther. 2006;18(1):49-72.

ดูเอกสาร

จำนวนผู้อ่าน 6236 ครั้ง
Files attach

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007