นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด


สภากายภาพบำบัดสถานพยาบาล  จังหวัด วันเริ่มต้นการรับรอง  วันสิ้นสุดการรับรอง 
กล้วยน้ำไท 2 กรุงเทพมหานคร 09-ธ.ค.-58 08-ธ.ค.-61
เขื่องใน อุบลราชธานี 07-ต.ค.-59 06-ต.ค.-62
โคกเจริญ ลพบุรี 08-ธ.ค.-59 07-ธ.ค.-62
โคกสำโรง ลพบุรี 08-มี.ค.-59 07-มี.ค.-62
เซกา บึงกาฬ 18-ส.ค.-60 17-ส.ค.-63
ชลบุรี ชลบุรี 05-ต.ค.-60 04-ต.ค.-63
ชัยบาดาล ลพบุรี 08-มี.ค.-59 07-มี.ค.-62
ชัยภูมิ ชัยภูมิ 13-พ.ค.-59 12-พ.ค.-62
โซ่พิสัย บึงกาฬ 21-ก.พ.-60 20-ก.พ.-63
ตาคลี นครสวรรค์ 21-ก.พ.-60 20-ก.พ.-63
ท่าวุ้ง ลพบุรี 08-มี.ค.-59 07-มี.ค.-62
ท่าหลวง ลพบุรี 09-ธ.ค.-58 08-ธ.ค.-61
นราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 16-พ.ค.-60 15-พ.ค.-63
บ้านหมี่ ลพบุรี 08-มี.ค.-59 07-มี.ค.-62
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร 07-ต.ค.-59 06-ต.ค.-62
บึงกาฬ บึงกาฬ 05-ต.ค.-60 04-ต.ค.-63
บึงโขงหลง บึงกาฬ 08-ธ.ค.-59 07-ธ.ค.-62
บุ่งคล้า บึงกาฬ 17-ม.ค.-61 16-ม.ค.-64
ประโคนชัย บุรีรัมย์ 18-ส.ค.-60 17-ส.ค.-63
ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 17-มิ.ย.-59 16-มิ.ย.-62
ปากคาด บึงกาฬ 21-ก.พ.-60 20-ก.พ.-63
พรเจริญ บึงกาฬ 08-ธ.ค.-59 07-ธ.ค.-62
พระนารายณ์มหาราช ลพบุรี 16-พ.ค.-60 15-พ.ค.-63
พัฒนานิคม ลพบุรี 09-ธ.ค.-58 08-ธ.ค.-61
พิมาย นครราชสีมา 08-ธ.ค.-59 07-ธ.ค.-62
พุทธชินราช พิษณุโลก 13-พ.ค.-59 12-พ.ค.-62
ยโสธร ยโสธร 08-ธ.ค.-59 07-ธ.ค.-62
วังน้ำเขียว นครราชสีมา 26-ก.พ.-58 25-ก.พ.-61
ศรีวิไล  บึงกาฬ 18-ส.ค.-60 17-ส.ค.-63
สมุทรปราการ สมุทรปราการ 07-ต.ค.-59 06-ต.ค.-62
สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 14-ต.ค.-58  13-ต.ค.-61
สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร 03-พ.ย.-60 02-พ.ย.-63
สำโรงทาบ ลพบุรี 10-ส.ค.-59 09-ส.ค.-62
หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 05-ต.ค.-60 04-ต.ค.-63
อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 17-มิ.ย.-59 16-มิ.ย.-62
โอเว่อบรุ๊ค เชียงราย 17-ม.ค.-61 16-ม.ค.-64
จำนวนผู้อ่าน 5654 ครั้ง
Files attach
HealingEnvironmentWell-beingBuilding-HandOutPT.pdf

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007