นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด


สภากายภาพบำบัด


สถานพยาบาล 
วันเริ่มต้นการรับรอง 
วันสิ้นสุดการรับรอง 
แก่งคอย 20 สิงหาคม2557 19 สิงหาคม2560
โคกสำโรง 8 มีนาคม 2559 7 มีนาคม 2562
กล้วยน้ำไท 2 9 ธันวาคม 2558 8 ธันวาคม 2561
ชัยบาดาล 8 มีนาคม 2559 7 มีนาคม 2562
ชัยภูมิ 13 พฤษภาคม 2559 12พฤษภาคม 2562
ท่าวุ้ง 8 มีนาคม 2559 7 มีนาคม 2562
ท่าหลวง 9 ธันวาคม 2558 8 ธันวาคม 2561
บ้านหมี่ 8 มีนาคม 2559 7 มีนาคม 2562
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล 6 สิงหาคม 2556 5 สิงหาคม 2559
ปทุมราชวงศา 17 มิถุนายน 2559 16 มิถุนายน2562
พระนารายณ์มหาราช 17 มกราคม2557 16 มกราคม2560
พัฒนานิคม 9 ธันวาคม 2558 8 ธันวาคม 2561
พิมาย 16 ตุลาคม 2556 15 ตุลาคม 2559
พุทธชินราช 13 พฤษภาคม 2559 12พฤษภาคม 2562
วังน้ำเขียว 26 กุมภาพันธ์ 2558 25 กุมภาพันธ์2561
สรรพสิทธิประสงค์ 14  ตุลาคม 2558  13 ตุลาคม 2561
สำโรงทาบ 10 สิงหาคม 2559 9 สิงหาคม 2562
อำนาจเจริญ 17 มิถุนายน 2559 16 มิถุนายน 2562
ศูนย์กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล 16 ตุลาคม 2556 15 ตุลาคม 2559
จำนวนผู้อ่าน 3036 ครั้ง
Files attach
ใบสมัครการประชุมวิชาการ AWP2017.pdf
จดหมายปะหน้า 1_วาระ 59-63 (1).pdf
โครงการประชุมวิชากา_23 Sep 59.pdf

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007