นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
รายการกายภาพบำบัดน่ารู้ออนไลน์เปิดให้บริการแล้ว
รายการกายภาพบำบัดน่ารู้ออนไลน์เปิดให้บริการแล้ว ขณะนี้เว็บไซต์สภาฯ เปิดให้บริการรายการกายภาพบำบัดน่ารู้ออนไลน์ เผยแพร่ให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจด้านกายภาพ
ฟังได้ที่นี่ โดยกดปุ่มด้านซ้ายมือฟังได้ทันที
จำนวนผู้อ่าน 5041 ครั้ง
Files attach
HealingEnvironmentWell-beingBuilding-HandOutPT.pdf

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007