นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
การเลิกบุหรี่ และ Update Physical Therapy Approach in Stroke
การเลิกบุหรี่ และ Update Physical Therapy Approach in Stroke รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการที่ 3  การอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะกายภาพบำบัด อาคารสำนักงานไทยพาณิชย์  ชั้น 3  ด้านหน้าโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ฝั่งประตูทางออก   กรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้อ่าน 3212 ครั้ง
Files attach
smoke participant july update 1 july 52.xls
smoke participant july update 9 june 52.xls
register_activity.doc
regis_institute.doc

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007