นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์





Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
ผลการสอบความรู้ฯ ครั้งที่2/2551 (รอบที่ 2)

ประกาศสภากายภาพบำบัด
เรื่อง ผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
ครั้งทื่ 2/2551 (รอบที่ 2)
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2551

 

คำชี้แจงผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ2-51

จำนวนผู้อ่าน 3360 ครั้ง
Files attach
exam2-51(round2).pdf

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007