นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
ผลการสอบความรู้ฯ ครั้งที่2/2551 (รอบที่ 1)

ประกาศสภากายภาพบำบัด
ผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2551
(รอบที่ 1)


ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง

จำนวนผู้อ่าน 3618 ครั้ง
Files attach
คำชี้แจงผู้ขึ้นทะเบียนฯ2-51ใหม่.pdf
แบบสกภ๕.doc
ประกาศผลสอบความรู้ฯครั้งที่2-51.pdf

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007