นายกสภากายภาพบำบัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา ชัยภิญโญ
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
ผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบำบัดในส่วนผู้บริหารสถาบัน
เชิญอ่านรายละเอียดข้างใน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Elastic Therapeutic Taping Method หลักสูตร KT 1, KT 2
โดยวิทยากร ดร.ทศพล เจศรีชัย ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.
อบรมเชิงปฏิบัติการ สมองพลังสุข: Brain Becoming Well
คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมมีรายละเอียดดังนี้
ประกาศ! รับสมัครเจ้าหน้าที่สภากายภาพบำบัด
โปรดอ่านรายละเอียดด้านใน
อย่าพลาด! 3ปีมีครั้ง เลือกตั้งกก.สภากายภาพบำบัดปี พ.ศ. 2560-2563
โปรดอ่านรายละเอียดข้างใน
โปรด! แจ้งที่ที่อยู่ใหม่สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับหนังสือแจ้งกำหนดการเลือกตั้ง
รายชื่อส่งจดหมายเลือกตั้งที่ตีกลับ
การประชุมวิชาการการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR Forum 2016)
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดข้างใน
วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ 20 มกราคม 2560
เชิญอ่านรายละเอียดข้างใน
Taping for Sports Injury and Musculoskeletal Disorders
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัด
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด
อ่านรายละเอียดข้างใน
รับสมัคร กรรมการสภาที่มาจากการเลือกตั้ง ปี2560-2563
ขอเชิญชวนนักกายภาพบำบัดผู้สนใจ
WCPT E-Update - September 2016
Please click to detail
อบรม Physical Therapy Document to improve Clinical Outcome
โครงการนี้เต็มแล้ว
ประชุมวิชาการนานาชาติ: WCPT-AWP & PTAT Congress 2017
สามารถดาวน์โหลดโครงการและรายละเอียด
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Lymphatic Drainage Therapy Level II and III
โครงการและรายละเอียดภายใน
บทความในเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
สามารถดาวน์โหลดบทความ ที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร
ยุทธศาสตร์สมาคมกายภาพบำบัด ปี2559-2563
ขอเชิญ..อ่านรายละเอียด
อบรม “Physical Therapy management in basic vestibular rehabilitation”
15-16 ธันวาคม 2559 จัดโดย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วารสารกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยVol 38, No 2 (2016)
สามารถเข้าไปดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักการยศาสตร์รุ่นใหม่ 2559
อ่านรายละเอียดโครงการฯ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >> >|

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007