นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
ขอเชิญชวนนักกายภาพบำบัดส่งผลงานคุณภาพทางกายภาพบำบัด
หมดเขตรับบทคัดย่อเพื่อพิจารณาในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
Thai Journal of Physical Therapy Vol 39, No 2 (2017)
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดใน4ภูมิภาค”
แนบหนังสือปะหน้าและรายละเอียดโครงการ start up clinic
COPD Exercise Prescription
detail in this page
๕ ทศวรรษกำลังคนวิชาชีพกายภาพบำบัด
อ่านรายละเอียดภายใน
หลักสูตร การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ สำหรับนักกายภาพบำบัด
โปรดอ่านรายละเอียดด้านใน
สรุปผลการจัดสรรตำแหน่งขาดแคลน คคก.ฯสธ 2-2560
ผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบำบัดในส่วนผู้บริหารสถาบัน
เชิญอ่านรายละเอียดข้างใน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Elastic Therapeutic Taping Method หลักสูตร KT 1, KT 2
โดยวิทยากร ดร.ทศพล เจศรีชัย ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.
อบรมเชิงปฏิบัติการ สมองพลังสุข: Brain Becoming Well
คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมมีรายละเอียดดังนี้
ประกาศ! รับสมัครเจ้าหน้าที่สภากายภาพบำบัด
โปรดอ่านรายละเอียดด้านใน
อย่าพลาด! 3ปีมีครั้ง เลือกตั้งกก.สภากายภาพบำบัดปี พ.ศ. 2560-2563
โปรดอ่านรายละเอียดข้างใน
โปรด! แจ้งที่ที่อยู่ใหม่สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับหนังสือแจ้งกำหนดการเลือกตั้ง
รายชื่อส่งจดหมายเลือกตั้งที่ตีกลับ
การประชุมวิชาการการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR Forum 2016)
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดข้างใน
วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ 20 มกราคม 2560
เชิญอ่านรายละเอียดข้างใน
Taping for Sports Injury and Musculoskeletal Disorders
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัด
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด
อ่านรายละเอียดข้างใน
รับสมัคร กรรมการสภาที่มาจากการเลือกตั้ง ปี2560-2563
ขอเชิญชวนนักกายภาพบำบัดผู้สนใจ
WCPT E-Update - September 2016
Please click to detail
อบรม Physical Therapy Document to improve Clinical Outcome
โครงการนี้เต็มแล้ว
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >> >|

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007