นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
ประกาศ ! คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมวิชาการและวิจัย The 5th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2018 (The 5th PTMURS 2018)
เชิญอ่านรายละเอียดด้านใน
ประกาศ ! กิจกรรมงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ของคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
เชิญอ่านรายละเอียดด้านใน
ประกาศ ! คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Balance assessment and training
เชิญอ่านรายละเอียดด้านใน
ประกาศ ! คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กายภาพบำบัดในกระดูกสันหลังคด หลักสูตรเข้มข้น
เชิญอ่านรายละเอียดด้านใน
ประกาศ ! วารสาร กายภาพบำบัด JOURNAL OF PHYSICAL THERAPY
เชิญอ่านรายละเอียดด้านใน
ประกาศ ! การจัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ
เชิญอ่านรายละเอียดด้านใน
ประกาศ ! คณะกายภาพบำบัด มศว รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2561
เชิญอ่านรายละเอียดด้านใน
ประกาศ ! การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน people\'s audit รุ่นที่ 22
เชิญอ่านรายละเอียดด้านใน
ประกาศ ! ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ
เชิญอ่านรายละเอียดด้านใน
ประกาศ ! รับสมัครนักกายภาพบำบัด อัตราจ้าง ๑ ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2560
เชิญอ่านรายละเอียดข้างใน
ประกาศ ! รับสมัครนักกายภาพบำบัด "จบใหม่" จำนวน 1 อัตรา
โปรดอ่านรายละเอียดข้างใน
ประกาศ ! รับสมัคร อบรมการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ สำหรับ"นักกายภาพบำบัด" รุ่นที่ 2 (หลักสูตร 7 วัน)
โปรดอ่านรายละเอียดด้านใน
ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
รายละเอียดข้างใน
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเพื่อพัฒนาทักษะและวิชาชีพทางกายภาพบำบัด
รายละเอียดข้างใน
เปิดหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง “ชุดวิชาสรุปสาระสำคัญของกฎหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด”
ขอเชิญผู้สนใจ ศึกษารายละเอียดในการลงทะเบียนและวิธีการเรียนรู้เพื่อเก็บหน่วยคะแนน
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบำบัด ตามมาตรา 14(2)
รายละเอียดข้างใน
ขอเชิญร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2017
รายละเอียดข้างใน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลประชาสัมพันธ์หลักสูตร
รายละเอียดข้างใน
โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง Comtinuity Care for Senior
รายละเอียดข้างใน
การประชุมวิชาการและวิจัย The 5th PTMURS 2018
รายละเอียดข้างใน
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >> >|

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007