เข้าสู่ระบบ ยื่นขอรับการประเมินมาตรฐานบิรการกายภาพบำบัด

Login...   *** Version ทดลองใช้งาน ***

 

USERNAME :
PASSWORD :
     
>>>คู่มือการใช้งาน

 

หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน กรุณาสอบถามทางช่องทาง Line สภากายภาพบำบัด (Line ID : @217jysir)

 


JSP Page

สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.02-1421018